Training verkoopgesprekken

Hoe laat je de klant aan het woord zodat zijn vraag helder wordt en jouw product hierbij aansluit.

De training is gericht op o.a.

 • meer zekerheid bieden in acquisitiegesprekken
 • oprechte aandacht voor de klant
 • luisteren naar de inhoud maar ook naar indirecte signalen
 • de juiste vragen leren stellen
 • aansluiten in communicatie
 • de behoefte inventariseren, daarna pas adviseren
 • passend product zoeken met de klant
 • het type klant leren inschatten
 • de regie in het gesprek houden
 • van adviseren naar contracteren

In de training is altijd aandacht voor de volgende indeling:

 • Telefoon gesprekken
 • Fysieke gesprekken op de werkvloer
 • Fysieke gesprekken op locatie

Afhankelijk van de functie wordt gekeken waar de nadruk op moet liggen in de training.

Duur:

Basistraining: 2 dagdelen

Verder afhankelijk van het niveau van de verkoper(s)

Opdrachtgevers

 • Zorgorganisaties
 • Gemeentes
 • Onderwijs
 • Commerciële bedrijven
 • Semi overheid
 • Recreatie en horeca
221

Project afgerond

9080

Aantal cursisten

Ervaringen van Janneke

 • Onderwijs: 1977- 1989
 • Acteur: 10 jaar
 • Regie: 20 jaar
 • Ondernemer: 1999 tot heden

Ervaringen van cursisten

 • Praktisch en doortastend
 • Laagdrempelige aanpak zorgt voor zelfreflectie met humor
 • Plezierig en enthousiast met lef
 • Jawis zorgt voor gretige leersfeer
 • Lekker Fries, geeft vertrouwde sfeer
 • “Het kan niet fout want ik leer”
 • Tijdens het rollenspel vergeet men dat het een spel was: ”Ik werd er in getrokken”

Ervaringen van opdrachtgevers

 • Altijd opbouwend
 • Korte lijnen, snelle terugkoppeling
 • Afwisselende leuke trainingen
 • Medewerkers voelen zich veilig, mogen zichzelf zijn
 • Medewerkers zijn enthousiast geworden en gaan het uitproberen
 • De medewerkers hadden geen of weinig drempels voor het rollenspel
 • Jawis is goed op de hoogte van het type klanten en de problematiek die wij tegenkomen