Omgaan met agressie

Agressie mag nooit lonend zijn voor een klant!

De training zorgt ervoor dat zowel de medewerkers als de organisatie hier de juiste handvatten voor krijgen  door o.a.:

 • aansluiten bij het agressie protocol
 • de bedrijfsgrenzen helder krijgen en/of aanscherpen
 • inzicht krijgen over de-escalatie
 • veiligheid voorop te stellen
 • zicht krijgen op wat agressie is en hoe er mee om te gaan
 • welke vormen van agressie er zijn
 • zekerheid te bieden in technisch handelen (denk o.a. aan tijd, ruimte, volume en afstand)

In de training is altijd aandacht voor de volgende indeling:

 • Telefoon gesprekken
 • Fysieke gesprekken op de werkvloer
 • Fysieke gesprekken op locatie (bijvoorbeeld huisbezoeken of buiten voor buitendiensten)

Afhankelijk van de functie wordt gekeken waar in de training de nadruk op moet liggen.

Duur:

Basistraining: 2 dagdelen

Herhalingstraining: 1 dagdeel

Interventietraining: 1 dagdeel

Opdrachtgevers

 • Zorgorganisaties
 • Gemeentes
 • Onderwijs
 • Commerciële bedrijven
 • Semi overheid
 • Recreatie en horeca
221

Project afgerond

9080

Aantal cursisten

Ervaringen van Janneke

 • Onderwijs: 1977- 1989
 • Acteur: 10 jaar
 • Regie: 20 jaar
 • Ondernemer: 1999 tot heden

Ervaringen van cursisten

 • Praktisch en doortastend
 • Laagdrempelige aanpak zorgt voor zelfreflectie met humor
 • Plezierig en enthousiast met lef
 • Jawis zorgt voor gretige leersfeer
 • Lekker Fries, geeft vertrouwde sfeer
 • “Het kan niet fout want ik leer”
 • Tijdens het rollenspel vergeet men dat het een spel was: ”Ik werd er in getrokken”

Ervaringen van opdrachtgevers

 • Altijd opbouwend
 • Korte lijnen, snelle terugkoppeling
 • Afwisselende leuke trainingen
 • Medewerkers voelen zich veilig, mogen zichzelf zijn
 • Medewerkers zijn enthousiast geworden en gaan het uitproberen
 • De medewerkers hadden geen of weinig drempels voor het rollenspel
 • Jawis is goed op de hoogte van het type klanten en de problematiek die wij tegenkomen