Privacy regelement

Privacyreglement Jawis training & advies

Privacyreglement
In dit privacyreglement wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Jawis training & advies van u verzamelt en hoe wij die gegevens gebruiken. Daarnaast vindt u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Bedrijfsgegevens
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Jawis training & advies. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Jawis training & advies. Met dit privacy- en cookiereglement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens.
Heeft u vragen over dit reglement of de verwerking van gegevens dan kunt u contact opnemen via:

Jawis training & advies, Hofsleane 76, 9041 AT, Berlikum
Janneke Bergsma met nummer 06-12563113
Uiteraard kunt u ons ook een mail sturen: info@jawistraining.nl

Persoonsgegevens die wij verzamelen
Jawis training & advies verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het opstellen van een certificaat na het behalen van een training;
Het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het betreffende doeleinde.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen indien u hier toestemming voor heeft gegeven, wanneer dit nodig is voor het certificaat of wanneer dit een wettelijke verplichting is. Wij vragen alleen gegevens die wij nodig hebben om de hiervoor genoemde doelen te behalen.
Als de verwerking een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde is en u gaat niet akkoord met het delen van de betreffende persoonsgegevens, dan kunnen wij u helaas niet van dienst zijn. Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u van dienst te kunnen zijn.

Waarom wij persoonsgegevens delen
Bij de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij in sommige gevallen derden in. Uw persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van diens betreffende diensten. Wanneer deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerken, dan doen zij dit als zelfstandige in opdracht van Jawis training & advies. Wij maken duidelijke afspraken met deze partijen, zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst met deze zelfstandige.

Bewaartermijn en beveiliging van uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor het betreffende doeleinde of zolang nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichting, bijvoorbeeld de bewaartermijn van De Belastingdienst is 7 jaar.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Toegang tot uw persoonsgegevens en deze beheren
U heeft recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Daarnaast heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens en het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken. Wilt u gebruik maken van één van deze rechten?
Neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens.
Indien u een klacht heeft over hoe wij met u persoonsgegevens omgaan, dan vindt u het klachtenreglement op onze website www.jawistraining.nl onder het kopje contact.

Cookies en soortgelijke technologieën
Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
De functionele cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website juist functioneert;
De analytische cookies worden ingezet om het gebruik van de website te kunnen meten en worden geplaatst door Google Analytics.
De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren. De gegevens worden niet gedeeld met derden. De gegevens die de analytische cookies verzamelen, worden geanonimiseerd en zijn daarom niet herleidbaar naar u als bezoeker van de website, daarom hoeft u hier ook geen toestemming voor te geven.

Wijziging statement
Wij kunnen ons privacyreglement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacyreglement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Vragen en contact
Bij vragen over het privacyreglement of over onze diensten zijn wij telefonisch, per e-mail en per post bereikbaar via bovengenoemde adres of mail gegevens.