Wietske de Boer

Wie is Wietske de Boer

Opleiding:
Train de trainer
MD-traject Start Uitzendbureau
Internationale Marketing Management, Bedrijfskunde, Van Hall Instituut Leeuwarden

Werkervaring:
Individuele coachtrajecten Jawis training & advies
P&O-adviseur Omrop Fryslân
Coördinator Personeel en Organisatie Fries Paarden Centrum
Manager TopStart Leeuwarden
Intercedent Start Uitzendbureau

Projectervaring:
Projectleider van Project Kleur jongeren Gemeente Leeuwarden
Zakelijk leider Project Kleur bij "Nimmen oan ‘e kant"

Ervaring als ondernemer:
Vanaf 2005 samen met Janneke Bergsma Jawis training & advies.

Sterke kanten:
Directe en open in de communicatie
Tactisch confronteren
Cursisten coachend begeleiden
Leren vanuit de positieve insteek
Innovatieve pionier met creatieve inslag