Opdrachtgevers en Referenties

Opdrachtgevers in 2018 zijn:

  • Empatec - Pastiel
  • Rabobank Noordoost Friesland
  • Arriva
  • Wetterskip
  • Swim-Sport fun Joure
  • Gemeente Súd-West Fryslân
  • Gemeente de Fryske Marren
  • Werken in Friesland
  • Gemeente Harlingen

Onderstaande referenties is van september 2018

Swim - Sportfun Joure
Dietha Paauw, Manager

"De training zelf is géén 1-richtingsverkeer maar een beleving, de dames van Jawis verstaan het trainersvak door een serieuze aangelegenheid op een leuke en ontspannen manier met humor te brengen. Ze gaan concreet met het onderwerp aan de slag en helpen medewerkers en de organisatie om verdere stappen te zetten zodat het geen momentopname wordt maar een start met borging voor de toekomst."