Re-integratieprojecten

Het project Kleur, hoe kom je erop?

Aan het eind van de openluchtvoorstelling waarvan Janneke regisseur is, staan er zo'n
100 stralende mensen op het podium, die allemaal bezig zijn geweest met het ontwikkelen
van het eigen talent in dienst van een gezamenlijke voorstelling. Dit beeld inspireerde onze eerste opdrachtgever en was voor hem een reden om met ons te gaan praten over de volgende
vraag: "Hoe koppel ik het gevoel/dit proces aan een groep mensen die een uitkering hebben. Met als doel om het zelfvertrouwen en positief denken over jezelf te stimuleren. Hoe krijgen we hier een "stekje" van, om vervolgens deze mensen weer te laten participeren in de maatschappij." Met deze vraag zijn wij aan de slag gegaan en hebben dit in een project uitgewerkt. Inmiddels hebben wij dit reeds twee keer succesvol mogen uitvoeren.

 

Het project in grote lijnen?


Deelnemers zijn van begin tot eind zo'n vier maanden bezig. De belasting per week heeft een
opbouw van minimaal 8 tot maximaal 28 uur .
Activiteiten in de tijd:
• Selectie van deelnemers door de casemanagers (minimaal 16)
• Centrale aftrap deelnemers, informatie over het project en keuze workshops aangeven
• Intakegesprekken deelnemers door Janneke en Wietske
• Start met projectdagen. Een projectdag bestaat uit een halve dag levenslessen en een halve dag workshops. Totaal 20 dagen
• Opbouw in het aantal dagen naar maximaal 3 in de eindfase.
• Uitstapjes gericht op interesses van de deelnemers (Theater, Netwerk, Hulpinstanties)
• Uitvoering eindpresentatie, iedereen is welkom, ook de casemanager!
• Eindevaluatie met deelnemers en opdrachtgever
• Terugkomdag met deelnemers

 

Wat gaan de deelnemers doen?


De onderwerpen van de workshops en levenslessen wordt bepaald door de keuze van de deelnemers:

Creatieve workshops
1. Beweging en theater
2. Zang en muziek
3. Decor en vormgeving
4. Kleding en schmink
5. Fotograferen en techniek
6. Film en video

Levenslessen

1. Zelfvertrouwen
2. Regelmaat en structuur
3. Duidelijkheid in talenten
4. Discipline
5. Samenwerken
6. Motivatie

Daarnaast wordt er gewerkt aan het individuele netwerk op divers vlak.

 

Wie is geschikt en wat levert het op?


Iedereen met een latent creatief talent die het niet erg vindt, om in een groep aan de slag te gaan, of die een groep juist nodig heeft om zich verder te ontwikkelen is geschikt om mee te doen. Middels de juiste begeleiding en individuele ontwikkeling zal dit leiden tot het ontdekken van de eigen mogelijkheden. Het creatieve doel wordt tijdens dit proces gebruikt om individuele voortgang te bevorderen.

Resultaten:
• aanwezigheid 90%
• volbrengen project 100% (géén uitval)
• groei op de hoofdpunten van 22%