Overige training

Commercieel:

Alles is goed gefaciliteerd, website, bereikbaarheid, producten/diensten. Uw medewerkers maken het verschil en dat wordt bereikt door een training van Jawis! Klantencontact maken, onderhouden en contracterend zijn. USP's, onderscheidend vermogen en bedrijfs- en persooonlijke presentatie komen aan de orde.

  • Telefonische verkoop
  • Sales
  • Beursverkoop
  • Marketing

Communincatie:

Wordt er met elkaar gesproken omdat het moet of omdat het leidt tot verbetering? Lastige gesprekken met werknemers. Het beheersbaar houden van projecten. Het inzetten van competenties in de praktijk. Goed contact met een langdurig zieke medewerker, of liever nog het voorkomen daarvan. Aan de slag met communicatie in:

  • Projectmatig werken
  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Werken met competenties
  • Ziekteverzuimgesprekken

Kijk bij Contact voor het maken van een afspraak!