Coachen

Uitvoerend coachen

Om de training direct in de praktijk te toetsen, coachen wij de getrainde medewerker op de werkvloer. Dit wordt vooral toegepast in telefonische trainingen en heeft direct een toegevoegde waarde.

Leidinggevend coachen

Daarnaast kan er tijdens of na een training de behoefte ontstaan om een van de deelnemers op individueel niveau verder te begeleiden. Dit kan op het onderdeel wat getraind is, maar dit is niet altijd het geval. U kunt denken aan een medewerker die nieuw in een leidinggevende/senior positie aan de slag gaat, of een leidinggevende die moeite heeft met specifieke leidinggevende vaardigheden.

Met oog voor de kwaliteiten van de persoon zal op open en directe wijze gewerkt worden aan de vooraf opgestelde doelen. Een praktische en resultaatgericht werkwijze.