Opdrachtgevers en Referenties

Opdrachtgevers

 • Patyna (voorheen Plantein)
 • Rabobank Noordoost Friesland
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Hof en Hiem
 • VTM Accountants
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Gemeente Súd-West Fryslân
 • Jansen Pro Office
 • Gemeente Dongeradeel
 • Gemeente Kollumerland
 • Werken in Friesland

Alle onderstaande referenties zijn van  januari 2016

Gemeente Leeuwarderadeel
Tjally Otter,Directeur Bedrijfsvoering:

"De 'verplichte' agressietraining wordt op een enthousiaste wijze gegeven door de dames van Jawis. Bovendien is Janneke uitstekend in staat om zich in te leven in bijvoorbeeld een lastige burger. Op basis van een paar zinnen weet ze zich erg goed in te leven in haar rol. De dames zorgen voor een gezonde dosis humor, maar weten hun serieuze boodschap goed over te brengen."

Gemeente Dongeradeel
Siebo de Graaf, Teamleider Klant Contact Centrum:

"Jawis,
In 2013 hebben wij de cursus omgaan met agressie gevolgd bij Jawis. En daarnaast hebben wij een herhalingstraining in 2015 georganiseerd. De training bestaat uit 2 onderdelen, het theoretische kader en het oefenen van aangedragen praktijkvoorbeelden. De aangedragen theorieën en ervaringen van Jawis hebben er toe geleidt dat we ons agressieprotocol hebben aangepast.
Daarnaast hebben de medewerkers de rollenspellen als zeer realistisch en prettig ervaren. De verschillende rollen die gespeeld worden zijn niet van echt te onderscheiden. Zelfs de medewerkers zijn enthousiast, en dat gebeurt niet vaak bij rollenspellen.

Naast een goede kwalitatieve inhoudelijke training, is Jawis ook goed bereikbaar en bellen of mailen zij op korte termijn als je een vraag hebt. Daarnaast sturen ze kort na de cursus een overzicht met reacties van de medewerkers en een evaluatie van de gehouden training. In de evaluatie wordt gekeken naar de verbeterpunten voor de organisatie op het gebied van omgaan met agressie. Ook geven ze andere signalen door die tijdens te training zijn opgevallen, ook als die niet met de training te maken hebben, maar waarop wel actie vanuit de werkgeven nodig is.
Kortom, een prettige en fijne samenwerkingspartner, die we zeker nog eens vragen voor een trainging of cursus."

Academie Werken in Friesland
Nienke Jongstra, Projectleider:

"Wat ik kan zeggen over de samenwerking is: Dat jullie denken in mogelijkheden en duidelijk communiceren. We kunnen samen snel zaken regelen en dat is heel fijn!"

Gemeente Kollumerland
Corine van Beek, teamleider Buitendienst:

"Onze buitendienst, bestaande uit vaste medewerkers en medewerkers van het werkvoorzieningsschap, hebben van Jawis een aantal agressie trainingen gekregen. De dames van Jawis weten heel goed om te gaan met de verschillende niveaus van de medewerkers en kunnen de boodschap op een hele prettige manier overbrengen. De medewerkers hebben de trainingen erg plezierig gevonden en geven zelf aan ook veel geleerd te hebben. De volgende keer weer? Jawis! "

Gemeente Súd-west Fryslân
Anneke Koole, Hoofd BHV, Agressie en Interventie:

"Jawis heeft in november 2015 bij de gemeente Súdwest-Fryslân de agressie- en interventietraining verzorgd. Tijdens deze training oefenden de cursisten met praktijkvoorbeelden de 'do's and don'ts' bij agressieve klanten. Elke oefening werd na afloop geëvalueerd, wat zich direct uitbetaalde, de laatste praktijkoefening liep gesmeerd en volgens het boekje.
Het Agressie- en Interventie Team van Súdwest-Fryslân kijkt terug op een geslaagde training en weet nu goed om te gaan met agressieve klanten."